22 August 2022

Cartierheideroute

Gevolgde route:
77-72-67-17-92-15-14-91-71-13-02-16-12-89-09-11-19-20-24-23-22-77
Afstand: 52km
Startplaats: Postel, parking aan de Abdij van Postel
Streek: Grensstreek tussen Belgie en Nederland 
(Mol, Arendonk, Reusel, Bladel, Eersel en Bergeyck)Postel: Toegangspoort naar de Abdij van Postel

Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten (P72)

PostelNG Ronde Put

Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten ts P72 en P67

Reuselse Kei (P15 100m ri. P02)

Reusel-De MierdenPeelse Heide

ReuselNatuurpoort De Brandtoren 

Bladel: Neerven in de Kroonvense heide


Eersel: Cartierheide

Eersel: Welkom in de Kempen aan NP Terspegelt

Weebosch: Sint-Gerarduskerk

Bergeyck: Ven tussen P24 en P23

Abdij van Postel