31 October 2015

Bierseizoenenroute

Gevolgde route: Bierseizoenenroute
03-02-04-89-63-62-92-09-10-ri.51 Aarschot-10-48-19-56-81-03
Afstand: 45km, inclusief de stadsverkenning in Aarschot
Startplaats: Langdorp

Rillaar: Motte (P04--> P89)Langs de E314 ts P89 en P63


Aarschot: Witte molen in verval

Op de vm. L29 ts Aarschot en Ourodenberg

LangdorpHeimolen (P19 --> P56)


12 October 2015

Mijnwerkerspadroute

Gevolgde route: Elene-08-11-96-15-91-99-48-06-94-91-92-
23-15-12-12-07-09-04-03--06-02-05-10-13-ri.18-Elene
Afstand: 55km inclusief de ommetjes
Meer info: FMK nr.98, Mijnwerkerpad, Mijnwerkerspad
Hellingen op de route: TenbossestraatBerendries, Kloosterbosstraat
Kasseistroken op de route: LippenhovestraatPaddestraatElene-Velzeke: Lippenhovestraat
MichelbekeBoembekemolen op de Zwalm aan P96

Nederbrakel: De Mijnwerker

Nederbrakel: Fietsrotonde ts P91 & P99
Vlaamse Ardennen ts P92 en P23

Velzeke: Julius Caesar