31 March 2008

Walenbosroute

Deze tocht situeerde zich op grondgebied van de gemeenten Scherpenheuvel-Zichem, Aarschot, Tielt-Winge en Holsbeek. We startten in Testelt, aan de Abdijmolen, en reden langs de spoorlijn Leuven-Hasselt naar P56. Nu fietsten we in de vallei van de Demer op mooie onverharde weg naar Langdorp. Aan de Sint-Pieterskerk staken we de Demer over en reden langs de wijnberg naar P01 en langs de molen Te Leefdaal naar Rillaar. Langs Oudenbos, in de vallei van de Grote Motte, ging het naar P06 en verder onder de A2 naar P05 aan het Tienbundersbos. We fietsten vervolgens naar P73 in Tielt-Winge. De O.L.V. kerk op de Tieltse berg is van ver zichtbaar. Via de Sluiweg reden we dan naar de, om de wijnbouw bekende, Houwaartse Berg en verder door Houwaart naar P65 aan het kasteel van Horst. Na een tussenstop aan dit prachtige domein fietsten we in de vallei van de Winge, langs het Kasteel van Cleerbeek , naar de Gempemolen. Daarbij kwamen we reeds de bordjes tegen van het uitgebreide Hagelandse fietsknooppuntennetwerk dat over 2 weken wordt ingefietst. We reden nu rond het Troostenbergbos naar kapel op de Roeselberg. Daarna ging het naar P74 langs prachtige de Oude Leuvensebaan vanwaar je op de Alsberg een prachtig uitzicht op het Walenbos hebt.
Het Walenbos vormt één van de belangrijkste natuurgebieden van het Hageland. Het herbergt de grootste aaneengesloten oppervlakte elzenbroekbos van Vlaanderen. Daarnaast is een grote verscheidenheid aan andere vegetatietypes aanwezig. De plantenrijkdom is in grote mate te danken aan de hoge grondwaterstand binnen het gebied. Het hoge waterpeil wordt in stand gehouden door de aanwezigheid van uitgestrekte brongebieden aan de voet van de Roeselberg en de Alsberg (Bron: Het Walenbos). We fietsen dan langs het Walenbos richting P73, maar aan de Keulestraat reden we naar de Sint-Martinuskerk en vandaar naar de Sint-Donatuskapel. Via de Oude Leuvensebaan en de Blerebergstraat vervolgden we verder de Gemperoute tot aan de E314. We reden de E314 onderdoor en vervolgens rechtsaf voorbij het kasteel van Haksberg naar P94 en verder rond Rillaar naar P01. Het laatste stuk fietsten voorbij Messelbroek terug naar Testelt.

Gevolgde route: Testelt-56-03-02-01-Rillaar-06-05-73-Tielt-Houwaart- 65-98-ri.97-Gempe-74-ri.73-Gemperoute tot E314-94-01-57-Testelt
Fietsroutenetwerk Hageland
Afstand: 63km

In de Demervallei naar Langdorp tussen P56 en P03

Rillaar: Langs de Wijnberg tussen P02 en P01

Houwaart: De Wijndrinker

Sint-Joris-Winge: Gempemolen

Hoeve tussen P97 en P74

15 March 2008

Holle wegen tussen Demer & Velpe

Dit tochtje situeerde zich zuidwestelijk van Diest in de gemeenten Scherpenheuvel-Zichem, Bekkevoort, Kortenaken, Halen en Diest. We vertrokken aan de watermolen in Zichem en reden op enkele mooie dolomietpaden naar Scherpenheuvel. Na een bezoekje aan de indrukwekkende basiliek reden we langs een paar prachtige holle wegen naar Assent. Daarbij reden we een paar keer de E314 onderdoor. We fietsten verder, langs de Hermansheuvel, langs de Pijnbeek naar Molenbeek-Wersbeek tot aan de Panishoeve op het kruipunt van de Halense baan en de Oude Tiensebaan. Daarna reden we door het bloemendorp Waanrode naar Loksbergen langs het prachtige hof Liefkensrode. We fietsten weerom op prachtige onverharde holle wegen langs de Kluisberg en de Molenberg naar Liebroek aan P350 en een stukje op de Ijzerenweg (L22) naar Zelk en langs Webbekom naar Diest. Daar reden we op de vesten langs de Lindenmolen en de Schaffense Poort naar de Demer die we nu bleven volgen tot in Zichem, waar de ingepakte Maagdentoren op zijn restauratie stond te wachten.
Gevolgde route: 59-58-93-38-39-ri.95-39-40-41-350-357-34-33-32-58-59
Fietsroutenetwerk Hageland
Afstand: 43km

Scherpenheuvel: Basiliek

Struikstraat, holleweg in Assent

Holle weg in Loksbergen

Zelk: Ijzerenweg (L22)

De Ijzerenweg (L22) langs het Webbekoms broek