14 July 2006

De geknoopte 'Binkenroute'

Deze route situeerde zich in de gemeenten Oud-Turnhout, Ravels, Turnhout en een klein stukje op Kasterlee. Ze komt in grote lijnen overeen met de vroegere themaroute maar volgt de knooppunten van het fietsroutenetwerk. Gestart werd aan de Priorij Van Corsendonk aan KP64. We fietsten de E34 over naar het Zwaneven en verder door enkele villawijken naar het natuurgebied De Liereman aan P62. We reden enkele honderden meter ri. P61 tot aan het bezoekerscentrum. We fietsten verder richting Ravels naar P63. Daar ging het rechtsaf naar Burcht Hertog Jan en via het voetveer over het kanaal Turnhout-Dessel naar P58. Daar sloegen we linksaf en reden, langs het Kesseven, door de Gewestbossen, via P55, naar Ravels. We fietsten nu langs de molen Nachtegaal der Maatvennen verder noordelijk tot P57. Daar kruisten we de N12 naar P52. We reden nu westelijk langs het vliegveld van Weelde waar de Kempische Aero Club druk doende was zijn zwevers in de lucht te brengen. Aan P05 kruisten we het Bels lijntje, de oude spoorlijn tussen Tilburg en Turnhout, nu omgevormd tot een prachtig fietsspoor. Dit werd nu, in zuidelijke richting, gevolgd tot aan P01 aan het kanaal in Turnhout. Daarbij passeerden we de vennen Zwart water, Kleine- en Grote Klotteraard en het Haverven van het natuurgebied Turnhouts vennengebied. Aan het kanaal in Turnhout fietsten we van brug 1 naar brug 2 langs de oude Anco fabrieken en via de jachthaven verder naar het centrum van Turnhout voor een bezoekje aan het mooie begijnhof. Daar kan je trouwens proeven van een lekkere trappist aan een democratisch prijsje en in een rustgevende omgeving. Je kan je niet voorstellen dat je midden in een drukke stad bent. Nadien reden we via het station langs de spoorlijn Turnhout-Herentals terug naar het fietsroutenetwerk aan P78. We reden op een mooi onverhard dolomietpad langs Zevendonk naar P90 waar we de drukke N19 dwarsten. We reden verder langs Groot Rees op het grondgebied van Kasterlee en via P89 langs Kluis voorbij de Schepershoeve naar P28. We reden uiteindelijk langs het natuurgebied Tikkebroeken terug naar P64.

Gevolgde route: 64-47-62-63-32-58-55-57-52-05-03-02-01-ri.68-45-Turnhout-48-78-90-89-28-64
Fietsnetwerk Antwerpse Kempen
Afstand: 60km
Meer info: Charel
Opmerking: De voetveer Burcht Hertog jan is sedert 2008 buiten gebruik. Men dient bijgevolg via P32 naar P58 te rijden.

Priorij Van Corsendonk

Natuurgebied De Liereman

Kanaal Turnhout-Dessel: Keersluis en voetveer aan P58

Haverven langs het Bels Lijntje

Bels lijntje tussen Weelde en Turnhout

Brug 1 aan P01 aan het kanaal Schoten-Turnhout-Dessel

KasterleeSchepershoeve tussen P89 en P28

0 Comments:

Post a Comment

<< Home