16 September 2012

Scheldeverentocht 1

 Gevolgde route: Scheldeverentocht 1
Dendermonde-91-58-57-56-99-95-90-83-76- 74-68-
65-45-46-11-15-14-02-67-77-87-88-91-Dendermonde
Fietsnetwerk Scheldeland
Afstand: 58km, inclusief de stadsverkenning in Dendermonde
en het ommetje naar het Riekend Rustpunt in Berlare
De Scheldeverentocht tot Schellebelle (P46-P42) is tijdelijk onderbroken wegens dijkwerkzaamheden. Daarom gingen we van P46 direct naar P11. Maar daar waren er ook werken aan de Scheldedijk! Daar was gelukkig omheen te komen.


 Schelde tussen P99 & P95

Grembergen: Ros Beiaard tussen P90 & P83


 Het Berlare: Riekend Rustpunt (P65 500m ri. P69)


 Uitbergen: Sint-Pieterskerk & vm. gemeentehuis

Wichelen: vm. gemeentehuisSchelde tussen KP77 & KP87

 
Dendermonde: Tijsluis a/d samenvloeiing Dender-Schelde

1 Comments:

At 8:14 AM, Anonymous NVL said...

Stuk tussen schellebelle en uitbergen is al meerdere jaren niet echt te berijden door werken allerhande. Eerst is de binnendijk verhoogd in kader van de sigmaplannen en nu wordt de lage buitendijk aangepakt om te voorzien met twee sluisen. De uiteindelijke bedoeling is het terrein tussen binnen- en buitendijk terug te geven aan de Schelde als bufferterrein en later natuurgebied. Een lokale omleiding is voorzien , ik heb gezien dat er nu pijltjes staan om deze aan te duiden maar deze zijn wel een paar maand te laat nu , pas in september. De tijdspanne van de werken zou duren tot half 2013 maar gezien de vorige werken ook uitliepen , afwachten.
Verderop aan de Durmemonding met de Schelde zijn de broodnodige baggerwerken van de Durme begonnen, ze beginnen aan de monding en zullen zo stroomopwaarts gaan. Dit zal ook een paar jaar duren , er zijn ook dijkverhogingen gepland, maar één voordeel voorlopig op zondag stoppen ze met werken en gaan de dijken weer open. Dus zeker in de week moet je rekening houden met de werken.
Spijtig van je bezoek nu , maar dit is anders een mooie streek om te bezoeken.

 

Post a Comment

<< Home