02 March 2009

Marcinelleroute


De streek, Hageland-Zuiderkempen, is op sociaaleconomisch gebied minder ontwikkeld dan andere regio's. De lokale tewerkstellingsgraad was en is nog steeds klein. Om het belangrijke dagelijkse brood op de planken te krijgen waren veel mensen verplicht om elders te gaan werken. Zo trokken vele mannen van de streek naar de mijnen in het Waalse steenkoolbekken. Dagelijks reed er een autobus met een veertigtal mannen uit de streek van Aarschot en Heist-op-den-Berg naar de steenkoolmijn van 'Bois du Cazier' te Marcinelle. Ook op woensdag 8 augustus 1956 reden de mannen nietsvermoedend naar hun werk. Op die dag vond de grootste mijnramp in de Belgische geschiedenis plaats. In totaal werden 262 mijnarbeiders slachtoffer van de ramp. 33 slachtoffers kwamen uit onze streek. Op het kerkhof van Betekom werd in 1957 ter nagedachtenis van de niet geïdentificeerde slachtoffers van de streek een monument opgericht in de vorm van een mijnwerkerslamp. In Betekom liggen 11 mensen, waaronder vier mensen uit Betekom, in een massagraf begraven. De verwoestende brand in de mijn had de identificatie van de slachtoffers zeer moeilijk gemaakt. Het duurde dan ook verschillende maanden eer de slachtoffers hier te Betekom hun laatste rustplaats kregen. In 2006 was het 50 jaar geleden dat de mijnramp van Marcinelle plaatsvond. Het gemeentebestuur van Begijnendijk vatte het plan op om een standbeeld te laten ontwerpen. Het ontwerp van kunstenaar Roger De Haes werd unaniem door de jury gekozen. De kunstenaar beschrijft zijn creatie als volgt: "Twee mijnwerkers, de ramp overleefd, zittend op kolen en leunend tegen elkaar, door het gebeuren aangeslagen en met de blik op oneindig". De linkerhand van één van de mijnwerkers rust op een mijnwerkerslamp. De andere mijnwerker houdt een handschoen vast. Beiden hebben ze een typische mijnwerkershelm op het hoofd. Het bronzen beeld, dat de titel "Stilte" draagt, staat op een 1,20 meter hoge sokkel waartegen arduinen platen bevestigd zijn met daarop de tekst "Marcinelle 8 augustus 1956 - Stilte" gevolgd door de 33 namen van de overleden mijnwerkers uit onze streek. (Bron: Gemeente Begijnendijk)

Gevolgde route: Marcinelleroute
Streek: Begijnendijk-Tremelo-Heist-op-den-Berg
Afstand: 30km
Knooppuntenvariante:
60-55-61-11-92-67-71-25-69-68-90-75-55-60
Afstand:38km


Begijnendijk-Betekom: Marcinellemonument

Betekom: Herdenkingsmonument

Begijnendijk: Raambeek nabij P61

Booischot-Pijpelheide: Herdenkingsbord Marcinelleramp

Tremelo-Baal: Kapel Monnikstraat

Baal: Balenberg

0 Comments:

Post a Comment

<< Home