03 November 2005

Pater Van Clé route

Vandaag ging de fietstocht door Laakdal, Meerhout, Geel en Westerlo. Dit ongeveer 45km lange parcours loopt in grote lijnen samen met de themaroute. Gestart werd vanuit Eindhout, deelgemeente van Laakdal. Via de Trichelhoek fietsten we naar Westerlo. Dan ging het verder naar de abdij van Tongerlo. Van Tongerlo fietsten we naar Zammel en Stelen, deelgemeenten van Geel. Eens het Albertkanaal over ging het vanaf P16 langs de Grote Nete, voorbij het Malesbroek en de Lissenvijver tot aan de watermolen van Meerhout. Daar is op de Grote Nete een mooie vistrap gemaakt. Verder in Meerhout liep de route een stuk samen met de lokale molenroute. Alzo fietsten we voorbij de Prinskensmolen en de Haenvense molen. Van Zittaart fietsten we terug naar P21 in Eindhout en langs een prachtige holle weg keerden we terug naar het dorp.

Gevolgde route: 21-47-89-84-83-81-82-30-40-
49-10-16-09-08-54-43-65-67-66-44-45-51-21
Fietsnetwerk Antwerpse Kempen
Afstand: 49km
Meer info: Charel, Door gans België, Pater Van Clé, Op de fiets met helden en heiligen
Opmerking: De borden van de Pater Van Cléroute zijn in 2013 verdwenen. De knooppuntenvariante is herdoopt tot Op de fiets met helden en heiligen en verloopt in omgekeerde volgorde.